margutis


margutis
margùtis sm. (2) NdŽ 1. Grš išmargintas, išrašytas kiaušinis: Būdavę ir apgavimų… Margučius pasidarydavo iš sūrio, iš medžio ir t.t. LTII425. 2. zool. kikilių šeimos paukštis, margasis dagilis (Fringilla carduelis).

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • margutis — margùtis dkt. Ridénti margučiùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kiukis — 1 kiùkis sm. (2) 1. Škn sukiužęs margutis, kiužis: Toks buvo gražus margutis, tik pradėjau mušt – ir kiukis Ob. Pas jį tai vien kiukiai, nei vieno gero kiaušinio Aln. Per Velykas daug kiaušinių pridaužavau: pilnas kešenes kiùkių atsinešiau Mlt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • velykaitis — sm. (1) KII102, NdŽ, DŽ1, KŽ, Grš, Šv, Krtv, velykaitis (1) Š, NdŽ, KŽ, Tlž 1. Q377, CII186, R131,273, MŽ, MŽ173,366, D.Pošk, S.Dauk, N, K Velykų margutis: Įėjęs į vidų, vaikas pasako trumpą posmelį, vaikiškai pranešdamas linksmą naujieną …, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Pysanka — A pysanka (Ukrainian: писанка, plural: pysanky ) is a Ukrainian Easter egg, decorated using a wax resist (batik) method. The word comes from the verb pysaty , to write , as the designs are not painted on, but written with beeswax. Many other… …   Wikipedia

  • išmarginti — išmárginti vksm. Gražiáusiai išmárgintas Velýkų margùtis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pradužti — pradùžti vksm. Margùtis pradùžo – pavãsaris pabùdo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atvelykiniukas — atvelykiniùkas sm. (2) atvelykio margutis (kiaušinis): Rytoj marginsiu atvelykiniùkų Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiušas — 1 kiùšas sm. (4) 1. pramuštas kiaušinis (ppr. margutis), kiužis, plg. 1 kiužas: Už drūtą kiaušinį davinėjo dešimt kiušų̃ Šš. Buvau kiaušinių rist, pilną kepurę kiušų̃ išsiričiau Pbs. Ką tu bedaužausi su tokiu kiušù? Kkl. 2. prk. sutižęs žmogus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • luobas — 1 luobas sm. (3) 1. SD105, R, MŽ stora medžio žievė, karna: Krijys rėčio išplėštas iš luobo liepos J. Plaušai sudaro tą žievės dalį, kuri vadinama luobu rš. Mergytė mano, jaunoji mano, ant ko pažinai, bernu vadinai: ar ant kuinužio, luobo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • muštyn — muštỹn adv. muštynių: Na, eikim muštỹn – katro drūtesnis margutis Kt. Seniau, atėjus Velykoms, didi ir maži eidavo muštyn V.Kudir. Eidavę margučiais muštyn LTII425 …   Dictionary of the Lithuanian Language